Popravka klima uredjaja

popravka klima

POPRAVKA KLIMA UREDJAJA

Popravka klima uredjaja se odnosi na sve delove i sklopove na klima uređajima bilo kog proizvođača bilo da je u pitanju popravka elektro-sklopova na spoljnoj ili unutrašnjoj jedinici, popravka plastičnih delova maske na unutrašnjoj ili na spoljnoj jedinici, popravka kompresora klime i popravka turbine. Naši serviseri su obučeni da brzo prepoznaju kvarove i još brže da ih otklone.

NAJČEŠĆI KVAROVI KLIMA UREĐAJA

Najčešči kvar klima uređaja je prestanak rada startnih blok kondenzatora, do čega dolazi usled prevelike temperature, slabog napona ili nestanka struje. Većina klima uređaja poseduje 3 ovakva startna blok kondenzatora i ukoliko se desi kvar ovog dela, zamena se vrši na licu mesta. U određenim slučajevima ukoliko se kvar javi u elektroničkom delu uređaja, kompletna elektronička jedinica se nosi u servis gde se primenjuje popravka klima. Drugi najčešći kvar je nedostatak freona, što se utvrđuje proverom spoljne i unutrašnje jedinice kompresijom kako bi se ustanovilo mesto na kom dolazi do ispuštanja freona. Element koji ispušta freon se skida i nosi u servis na popravku, koja podrazumeva popravku, vakumiranje, ispiranje i ponovnu instalaciju.

servis klima uredjaja
popravka klima

NAJČEŠĆI SIMPTOMI KVAROVA

Najčešći simptomi kvarova klima uređaja i simptomi po čemu možete prepoznati da i sa Vašom klimom nešto nije u redu, uglavnom su neprijatni miris koji su posledica neredovnog servisiranja klima uređaja. Takvi mirisi su bakterijskog porekla i mogu se osetiti prilikom pokretanja i zaustavljanja rada uređaja. Pored toga, jedan od glavnih simptoma je curenje unutrašnje jedinice, koja je posledica začepljenja kondenzacionog otvora. Takodje, rad ventilatora bez ikakvog efekta tj. bez bilo kakvog hlađenja, može da ukaže na jedan od ozbiljnijih kvarova, pa je popravka klima u tim situacijama neophodna. 

POPRAVKA DALJINSKIH UPRAVLJAČA

Pored popravka klima, u okviru našeg servisa nudimo i usluge popravke daljinskih upravljača ukoliko postoje uslovi za to. Ukoliko dođe do kvara daljinskog upravljača, nove originalne daljinske upravljače je teško nabaviti, a ukoliko se u tome uspe njihova cena je od 40 evra pa naviše. Našim klijentima uglavnom preporučujemo upotrebu univerzalnih daljinskih upravljača čija je cena 2.000 dinara. Naši serviseri pri prodaji ovih upravljača, u obavezi su da isprogramiraju i objasne upotrebu klijentima, kao i da provere funkcionalnost upravljača na samoj lokaciji, kako korisnik ne bi imao nikakvih dodatnih komplikacija.

popravka klima
popravka klima

CENA POPRAVKE KLIMA UREĐAJA

Cena popravka klima uređaja zavisi pre svega od ozbiljnosti kvara i cene rezervnih delova, kao i od pristupačnosti i pozicije pokvarenog dela (unutrašnje ili spoljašnje jedinice). Ukoliko su uzroci kvara klima uređaja startni blok kondenzatori, koje su i najčešće popravke koje vršimo, ovakve popravke iznose od 2.500 do 4.000 dinara. Sa druge strane, ukoliko su uzroci kvara nedostatak freona, odnosno ukoliko je potrebna popravka elemenata koji ispuštaju ovaj gas, cena popravka klima ovakvog kvara iznosi od 9.000 do 15.000 dinara.

IMATE PROBLEM SA RADOM VAŠEG KLIMA UREDJAJA?